ЗАРЛАЛ

Авилгатай Тэмцэх Газраас Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу Сум хөгжүүлэх сангийн журмын 5.1-д заасны дагуу үйл ажиллагаа, сангийн хөрөнгийн зориулалтолгосон зээлийн талаар мэдээллийг ил тод…

Continue ReadingЗАРЛАЛ

9-Н ЖИЛИЙН СУРГУУЛЬ СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАНГАГДЛАА

Сумын засаг даргын 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд цахим сургалтыг хөгжүүлэх зорилгоор сумын 9-н жилийн дунд сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетийг компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангаж сурагчдын сурч боловсрох нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх…

Continue Reading9-Н ЖИЛИЙН СУРГУУЛЬ СУРГАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХАНГАГДЛАА