You are here

Powered by Drupal

Эрүүл мэндийн төв тоног төхөөрөмжөө нэмэгдүүллээ.

Сэхээн амьдруулах болон соруулын аппарат, дуслын шахуурга, утлагын аппарат мөн ажилчдын ажиллах орчныг сайжруулж цонхны хошигнүүдийг солилоо.