Powered by Drupal

ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГАА ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ИЛГЭЭНЭ ҮҮ

 

3 мин · 

Татвар төлөгч та 2016 оны жил эцсийн татварын бүх төрлийн тайлангаа 2017 оны 2 дугаар сарын 10 дотор ирүүлнэ үү. ААНАОТ, ХХОАТ, АМНАТ, Улсын тэмдэгтийн хураамж, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, Буу, Авто, Агаарын бохирдол, Ус, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан...
2016 оны 12 дугаар сарын НӨАТ-ын тайлангаа 2017 оны 1 дүгээр сарын 10 ны дотор ирүүлнэ үү.
---Татвар төлөгч танд баярлалаа---

Татварын хөнгөлөлт,чөлөөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх баримтын жагсаалт

Өсөх-Ирээдүй цэцэрлэг "Тоглоомжилт"

Өсөх-Ирээдүй цэцэрлэг 3 бүлэгт 1,500,000 төгрөгний тоглоомжилт хийгдлээ.

              

МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Өсөх-Ирээдүй цэцэрлэг "Зөвлөлд ажлаа тайлагналаа"

Өсөх-Ирээдүй цэцэрлэгийн багш, туслах багш нар, ажилчид  цэцэрлэгийн зөвлөлд 4-р улиралд хийсэн ажлын тайлагналаа. 

Өсөх-Ирээдүй цэцэрлэг "Шинэ жил"

           Өсөх-Ирээдүй цэцэрлэгийн шинэ жилийн үйл ажиллагаа 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. 2016 - 2017 оны хичээлийн жилийн "Шилдэг багш"-аар Дэгдээхий бага бүлгийн туслах багш Ж.Дунчулуун, "Шилдэг ажилтан"-аар галч Б.Батбаатар, "Шилдгийн шилдэг хүүхэд"-ээр Бэлтгэл бүлгийн суралцагч Г.Мөнхтуул, "Оюунлаг хүүхэд"-ээр Бэлтгэл бүлгийн суралцагч Б.Төгсбилгүүн, "Авьяаслаг хүүхэд"-ээр Дунд бүлгийн суралцагч Э.Солонго, "Тэргүүний хүүхэд"-ээр Бага бүлгийн суралцагч А.Амаржаргал нар шагнагдлаа.

Pages

Subscribe to Цахим сум - Жишээ сайт RSS